Persbericht FlexGroup overgenomen door Workstead

APLHEN AAN DEN RIJN, 23 juli 2020 – Uitzendbureau Workstead neemt de Alphense FlexGroup over. De FlexGroup, beter bekend onder de naam Level One South, Level1Flex Packing en Level1Flex Food, is een gewaardeerde partij in de regio. Met de overname versterkt Workstead haar landelijke positie en “slaat zij haar vleugels verder uit richting de Randstad”, aldus Harm van Ledden, Managing Director Workstead. Na een aantal maanden van voorbereiding zal de FlexGroup begin 2021 volledig integreren en vanaf dat moment opereren als zelfstandige vestiging onder de vlag van Workstead.

 

Om een gewaardeerde en stabiele partij te kunnen blijven, is het volgens oud-eigenaar Eduard Craanen voor FlexGroup tijd voor een volgende stap. Eduard Craanen verteld: “Onder mijn leiding is FlexGroup sinds 2001 uitgegroeid tot een vertrouwde partner voor bedrijven in de regio”. De overname stelt de organisatie in de gelegenheid om haar groeiambitie te realiseren. “Ik draag de leiding over de FlexGroup vanuit deze gedachte daarom met alle vertrouwen over aan Workstead”.

 

Workstead was al enige tijd op zoek naar een uitzendbureau waarmee zij haar klantenbestand en landelijke dekking uit kon breiden. In de FlexGroup heeft zij dit gevonden. De organisatie heeft een gelijk business model en is actief in gelijke branches. De FlexGroup, bestaande uit circa 12 medewerkers, is gespecialiseerd in het uitzenden van voornamelijk Poolse arbeidsmigranten. In het westen van het land werken ruim 300 uitzendkrachten in de glastuinbouw, logistiek, schoonmaak, productie, vleeswarenindustrie en techniek. Naast werk biedt zij, net als Workstead, ook huisvesting en vervoer aan. “De overname biedt Workstead nieuwe kansen in de regio”, zegt Harm van Ledden. Na samenvoeging van de twee bedrijven zullen er zo’n 1500 uitzendkrachten in dienst zijn bij Workstead.

 

Door de overname krijgt de FlexGroup de mogelijkheid om te professionaliseren en te groeien. Harm van Ledden: “Samen kunnen we de positie van de vestiging in Alphen aan den Rijn verstevigen, door onze kennis en ervaring te delen”. Workstead verkrijgt hiermee in West-Nederland toegang tot een nieuw werkgebied, wat aansluit bij haar ambitie om een landelijke dekking te realiseren en fysiek dichter bij haar klanten te staan. De komende maanden zullen de organisaties de integratie voorbereiden. Begin 2021 wijzigt de naam van FlexGroup officieel, en zal zij zelfstandig als vestiging opereren onder de vlag van Workstead.

 

Nederland telt op dit moment een paar duizend uitzendbureaus: relatief grote maar vooral veel kleinere organisaties. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, die voor de uitzendkracht veelal ten goede komen voor hun leefomstandigheden en baanzekerheid, zijn hierdoor voor kleine spelers steeds lastiger bij te houden. Het ontbreekt de organisaties veelal aan specialistische kennis of financiële middelen. Voor grotere uitzendbureaus biedt dit kansen, zo ook voor Workstead. Middels een ‘buy and build’ strategie grijpen we deze ontwikkeling in de markt aan om de organisatie en ons netwerk uit te breiden.

 

× Meer weten over onze vacatures?