Vacature Intercedent Pools

English below

Een planner, jobcoach en relatiebeheerder ineen, dat ben jij! Kan jij makkelijk tussen deze rollen schakelen? Dan ben jij wie wij zoeken.

 

Functieomschrijving

Als Intercedent binnen Workstead je verantwoordelijk voor een aantal klanten binnen de branches Food, Logistiek, Industrie, Productie of Techniek. Daarnaast ben jij de contactpersoon voor onze Poolse uitzendkrachten die voor onze klanten werken. Het is een zelfstandige functie, waarbij je als intercedent / recruiter verantwoordelijk wordt voor onze medewerkers en klanten.

Jij zorgt ervoor dat zowel de klant als onze medewerkers tevreden zijn. Dit doe jij door regelmatig met de klant te bespreken wat er goed gaat er wat er beter kan. Verder draag je grote verantwoordelijkheid voor de planning en performance van het klantproces. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het gehele werving-/selectieproces, geven van rondleidingen, arbeidsvoorwaardenbesprekingen, oplossen van problemen (zowel op de werkvloer als in de huisvesting), de afhandeling van arbeidscontracten, verzuim, verlof/vakantieplanningen en nog veel meer. Een onwijs afwisselende functie waar je als echte spin in het web werkzaam bent.

Uiteraard doe jij dit niet alleen, op de vestigingen zitten verschillende collega’s die dezelfde werkzaamheden uitvoeren, heb jij vragen dan kan je altijd bij iemand terecht. Daarnaast helpen wij je om de taken en verantwoordelijkheden volledig eigen te maken doormiddel van trainingen en opleidingen.

 

Onze ideale kandidaat
Ben jij die ondernemende, sociale en down to earth collega die samen met ons jouw ontwikkeling gaat vormgeven, dan komen wij graag met je in contact. Als Intercedent ben je flexibel en daadkrachtig. Je handelt met tact en verstand van zaken zowel ten aanzien van klant en kandidaat. Verder herken jij jezelf in de volgende punten:

 • Je hebt ervaring in de uitzendbranche;
 • Je bent klantgericht en je kunt ook goed zelfstandig werken;
 • Je bent communicatief sterk, empathisch en kunt motiveren en overtuigen;
 • Je beheerst de Poolse, Nederlandse en Engelse taal goed;
 • Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over een rijbewijs.

 

Wat wij bieden

 • Salaris tussen de 2300,- en 3300,- bruto per maand (afhankelijk van ervaring);
 • Een baan met zicht op een vast dienstverband;
 • Een functie voor 32 tot 40 uur per week;
 • Laptop, telefoon en gebruik van onze kantoorauto;
 • Enthousiaste en professionele collega’s;
 • Gezellige personeelsuitjes;
 • Veel ruimte en vrijheid voor jouw ontwikkeling;
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • Premievrij pensioen met de mogelijkheid tot bijsparen;
 • 8% vakantietoeslag.

 

Bedrijfsprofiel

Workstead is een uitzendorganisatie die zich richt op arbeidsmigranten binnen de branches Food, Logistiek, Industrie, Productie en Techniek. Het doel is om te zorgen en te ontzorgen, daarom organiseert Workstead naast het faciliteren van werk, ook het vervoer en de huisvesting voor onze medewerkers. Alles zodat onze medewerkers zich optimaal kunnen focussen op het werk.

Workstead doet dit al meer dan 25 jaar en met succes. Na te zijn gestart met een vestiging in Renswoude, zijn de locaties uitgebreid met vestigingen in Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Harderwijk, Haulerwijk, Ede en Geldermalsen. Medio 2023 verhuizen wij met ons hoofdkantoor naar een fantastisch mooie nieuwe locatie in Veenendaal. Hier zijn wij straks van alle gemakken voorzien om onze operatie optimaal te kunnen faciliteren.

Onze medewerkers zijn echte aanpakkers. Onze kernwaarden ambitie, gelijkwaardigheid, samenwerken en nuchterheid staan centraal in alles wat wij doen. Wij doen dat stapje extra, voor elkaar, onze medewerkers en onze klanten. Herken jij jezelf in bovenstaande lees dan snel verder of neem contact met ons op.

We zoeken versterking voor verschillende vestigingen in het land. Dus ben jij woonachtig in de omgeving van Amsterdam, Utrecht, Veenendaal, Amersfoort dan zijn wij op zoek naar jou!

 

We komen graag met jou in contact:

Wil jij graag werken in een dynamische en ambitieuze werkomgeving binnen een snelgroeiende organisatie? Solliciteer dan direct en stuur jouw cv naar
recruitment@workstead.nl.

A planner, job coach and relationship manager all in one, that’s you! Can you easily switch between these roles? Then you are the one we are looking for.

 

Job discription

As an Intercedent at Workstead you will be responsible for a number of clients within the Food, Logistics, Industrial, Manufacturing or Engineering industries. In addition, you will be the contact person for our Polish temporary employees who work for these clients. This is an independent position. You will be responsible for our employees and clients as an Intercedent/ Recruiter.

You ensure that both the customers and our temporary workers are satisfied. You do this by regularly discussing with the customer what is going well and what could be improved. Also you will take great responsibility for the planning and performance of the customer process. You are also responsible for the entire recruitment/selection process, giving tours, discussing terms of employment, solving problems (both on the work floor and in the employment housing), handling employment contracts, absence, leave/holiday planning and much more. All this makes the role of Intercedent an incredibly varied position!

Of course you do not do this alone. At the branches there are several colleagues who work the same job as yours. If you have questions you can always contact someone. In addition, we will help you to fully master the tasks and responsibilities through training and education.
Our ideal candidate
If you are that entrepreneurial, social and down to earth colleague who is willing to grow their skills with us, we would like to get in touch with you. As an Intercedent, you are flexible and decisive. In addition, you recognize yourself in the following points:

 • You have experience in the temporary employment industry;
 • You are customer-oriented and can also work well independently;
 • You are communicative and empathic;
 • You have a good command of the Polish, Dutch and English language;
 • You are available full time and have a driving license.

 

What we offer

 • Salary between 2300,- and 3300,- gross per month (depending on experience);
 • A job with a perspective of permanent employment;
 • A job for 32 – 40 hours a week;
 • Laptop, telephone and use of our office car;
 • Professional and enthusiastic colleagues;
 • Fun staff outings;
 • A lot of space and freedom for you development;
 • 25 holiday days yearly based on a fulltime employment contract;
 • Non-contributory pension with the possibility of additional savings;
 • 8% holiday allowance, which we pay out twice a year.

 

About Workstead

Workstead is a temporary employment agency that has been mediating in migrant workers in the fields of food, industry, cleaning, production, logistics and technology. The focus is to care and unburden , which is why in addition to facilitating work, Workstead also organizes transportation and housing for our employees. We do all this so that our employees can focus optimally on their work.

Workstead has been doing this for over 25 years and has been successfully at it. After starting with a location in Renswoude, we have expanded to now include branches in Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Harderwijk, Haulerwijk, Ede and Geldermalsen. At the end of 2023 we will move our headquarters to a fantastically, beautiful new location in Veenendaal. We will soon be fully equipped here to facilitate our operation in the best possible way.

Our employees are real hands-on-workers. Our core values, which are ambition, equality, cooperation and down-to-earthiness, are the heart of everything we do. We go that extra mile, for each other, our employees and our customers. Do you recognize yourself in the above? Please contact us.

We are looking for colleagues for various locations around the country. So, are you living in the area of Amsterdam, Utrecht, Veenendaal or Amersfoort then we are looking for you.
We would love to get in touch with you

Would you like to work in a dynamic and ambitious work environment within a fast-growing organization? Then apply immediately and send your resume to
recruitment@workstead.nl.

Solliciteer!
× Meer weten over onze vacatures?