Vacature Intercedent Roemeens

English below

Een planner, jobcoach en relatiebeheerder ineen, dat ben jij! Kan jij makkelijk tussen deze rollen schakelen? Dan ben jij wie wij zoeken.

 

Functieomschrijving

Als Intercedent ben je verantwoordelijk voor een aantal klanten en de Roemeense uitzendkrachten die voor deze klanten werken. Samen met jouw collega zoek jij deze uitzendkrachten, neemt ze aan en begeleidt hen zodra zij eenmaal aan het werk zijn.

 

Jij zorgt ervoor dat zowel de klant als onze uitzendkrachten tevreden zijn. Dit doe jij door regelmatig met de klant te bespreken wat er goed gaat er wat er beter kan. Verder draag je grote verantwoordelijkheid voor de planning en performance van het klantproces. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het gehele werving-/selectieproces, geven van rondleidingen, arbeidsvoorwaardenbesprekingen, oplossen van problemen (zowel op de werkvloer als in de huisvesting), de afhandeling van arbeidscontracten, verzuim, verlof/vakantieplanningen en nog veel meer.

 

Je komt in een team te werken met een jobcoach, recruiter en een planner. Naast deze teams zijn er nog drie andere soortgelijke teams die onze klanten helpen, genoeg ruimte dus om met collega’s te overleggen.

 

Onze ideale kandidaat

 • Je hebt ervaring in de uitzendbranche.
 • Je bent klantgericht en je kunt ook goed zelfstandig werken.
 • Je bent communicatief sterk, empathisch en kunt motiveren en overtuigen.
 • Je beheerst de Roemeense, Nederlandse en Engelse taal goed.
 • Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over een rijbewijs.

 

Wat wij bieden

 • een baan met zicht op een vast dienstverband;
 • laptop, telefoon en gebruik van onze kantoorauto;
 • een functie voor 32-40 uur per week;
 • professionele en enthousiaste collega’s;
 • veel ruimte en vrijheid voor jouw ontwikkeling;
 • een passend salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • premievrij pensioen met de mogelijkheid tot bijsparen;
 • 8% vakantietoeslag, die we twee maal per jaar uitbetalen.

 

Over ons

Workstead is een uitzendorganisatie welke al 25 jaar bemiddelt in personeel binnen de branches food, industrie, schoonmaak, productie, logistiek en techniek. Elke dag zijn er ruim 2100 uitzendkrachten aan het werk bij onze opdrachtgevers. Wij organiseren naast werk ook vervoer en huisvesting voor al onze uitzendkrachten. Workstead werkt vanuit het hoofdkantoor in Renswoude en vanuit een aantal lokale vestigingen. Binnen Workstead heerst een informele sfeer. We regelen onze zaken goed en we doen wat we beloven.

 

Jouw reactie

Wil jij graag werken in een dynamische en ambitieuze werkomgeving binnen een snelgroeiende organisatie? Solliciteer dan direct en stuur jouw cv naar recruitment@mattenco.nl. Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Matthieu van der Velde 06-22411982 of Marco ten Hoven 06-52633265.

Intermediary Romanian

A planner, job coach and relationship manager all in one, that’s you! Can you easily switch between these roles? Then you are who we are looking for.

 

Job description

As intermediary you are responsible for a number of customers and the Romanian temporary employees who work for these customers. Together with your colleague you look for these temporary workers, hire them and guide them once they are at work.

 

You ensure that both the customer and our temporary workers are satisfied. You do this by regularly discussing with the customer what is going well and what could be improved. You are also responsible for the entire recruitment/selection process, giving tours, discussing terms of employment, solving problems (both on the work floor and in the accommodation), handling employment contracts, absence, leave/holiday planning and much more.

 

You will work in a team with a job coach, recruiter and a planner. In addition to these teams, there are three other similar teams that help our clients, so there is plenty of room to consult with colleagues.

 

Our ideal candidate

 • You have experience in the temporary employment industry
 • You are customer-oriented and can also work well independently
 • You are communicative, empathic and can motivate and convince.
 • You have a good command of the Romanian, Dutch and English language.
 • You are available full time and have a driving license.

 

What we offer

 • A job with a perspective of permanent employment;
 • Laptop, telephone and use of our office car;
 • A job for 40 hours a week;
 • Professional and enthusiastic colleagues;
 • A lot of space and freedom for you development
 • An appropriate salary depending on your knowledge and experience;
 • 25 holiday days on the basis of a fulltime employment contract;
 • Non-contributory pension with the possibility of additional savings;
 • 8% holiday allowance, which we pay out twice a year.

 

About Workstead

Workstead is a temporary employment agency that has been mediating in personnel for the past 25 years in the fields of food, industry, cleaning, production, logistics and technology. Every day, more than 1700 temporary employees work for our clients. In addition to work, we also organise transport and accommodation for all our temporary workers. Workstead operates from its headquarters in Renswoude and from a number of local offices. The atmosphere within Workstead in informal. We arrange our business well and we do what we promise.

 

Your reaction

Would you like to work in a dynamic and ambitious work environment within a fast-growing organization? Then apply immediately and send your resume to recruitment@mattenco.nl. Would you like more information about this position? Please contact Matthieu van der Velde 06-22411982 or Marco ten Hoven 06-52633265.

× Meer weten over onze vacatures?