Vacature Coördinator Huisvesting

Ben jij van nature verantwoordelijk, geordend en sta jij graag in contact met mensen? Dan past deze functie helemaal bij jou.

Are you by nature responsible, orderly and do you like to be in contact with people? Then this function fits you perfectly. Read English below.

 

Functieomschrijving

Voor onze huisvestinglocatie in Alphen aan den Rijn zoeken wij een Coördinator die verantwoordelijk zal zijn voor de locatie en onze medewerkers die daar wonen.

 

Als Coördinator Huisvesting zorg jij ervoor dat onze nieuwe medewerkers vriendelijk worden ontvangen en het voor hen duidelijk is wat de regels zijn. Dit doe jij door bij aankomst de tijd te nemen om hen kort te leren kennen en hen mee te nemen in het reglement. De medewerkers kunnen altijd bij jou terecht voor vragen of hulp. Andersom ben jij de persoon die hen aanspreekt wanneer zij zich niet volgens de regels gedragen of onrust veroorzaken.

 

Naast de verantwoordelijkheid voor de bewoners van de huisvesting, ben je er ook verantwoordelijk voor dat de huisvesting netjes en georganiseerd blijft. Je maakt schoon wat schoongemaakt moet worden en staat in nauw contact met de afdeling Facilitair wanneer er storingen zijn of grotere projecten op het gebied van onderhoud.

 

Je gaat samenwerken met zowel onze vestigingen in Amsterdam en Alphen aan den Rijn, als ook met onze afdeling Facilitair.

 

Onze ideale kandidaat

 • Je hebt ervaring als Coördinator;
 • Je hebt ervaring in administratieve werkzaamheden;
 • Je bent verantwoordelijk, communicatief sterk en werkt geordend;
 • Je beheerst de Engelse taal goed;
 • Je beheerst de Roemeense of Poolse taal goed;
 • Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over een rijbewijs.

 

Wat wij bieden

 • Een baan met zicht op een vast dienstverband;
 • Professionele en enthousiaste collega’s;
 • Een passend salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
 • Een uitdagende functie met veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng;
 • Ontwikkelkansen op professioneel en persoonlijk vlak;
 • Wekelijkse uitbetaling;
 • Een online werknemersprofiel waarin je o.a. jouw gegevens, uren, salaris en arbeidsvoorwaarden terugvindt.

 

Bedrijfsprofiel

Workstead is een uitzendorganisatie welke sinds 1996 bemiddelt in personeel binnen de branches food, industrie, schoonmaak, productie, logistiek en techniek. Elke dag zijn er ruim 2100 uitzendkrachten aan het werk bij onze opdrachtgevers. Wij organiseren naast werk ook vervoer en huisvesting voor al onze uitzendkrachten. Workstead werkt vanuit het hoofdkantoor in Renswoude en vanuit een aantal lokale vestigingen. Binnen Workstead heerst een informele sfeer. We regelen onze zaken goed en we doen wat we beloven.

 

Jouw reactie

Wil jij graag werken in een dynamische en ambitieuze werkomgeving binnen een snelgroeiende organisatie? Solliciteer dan direct en stuur jouw cv naar recruitment@mattenco.nl. Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Matthieu van der Velde 06-22411982 of Marco ten Hoven 06-52633265.

Vacancy Housing Coordinator

Are you by nature responsible, orderly and do you like to be in contact with people? Then this function fits you perfectly.

 

Job description

For our housing location in Alphen aan den Rijn we are looking for a Coordinator who will be responsible for the location and our employees who live there.

 

As Housing Coordinator you make sure that our new employees are welcomed in a friendly way and that it is clear to them what the rules are. You do this by taking the time to get to know them briefly upon arrival and by explaining the rules to them. The employees can always come to you for questions or help. Conversely, you are the person who addresses them when they do not behave according to the rules or when they cause a disturbance.

 

Besides being responsible for the residents of the accommodation, you are also responsible for keeping the accommodation clean and organised. You clean what needs to be cleaned and are in close contact with the Facility Department when there are breakdowns or larger maintenance projects.

 

You will be working together with our offices in Amsterdam and Alphen aan den Rijn, as well as with our Facility department.

 

Our ideal candidate

 • You have experience as a Coordinator;
 • You have experience in administrative work;
 • You are responsible, communicatively strong and you work in an orderly fashion;
 • You have a good command of the English language;
 • You have a good command of the Romanian or Polish language;
 • You are available full time and have a driving licence.

 

What we offer

 • A job with a view to permanent employment;
 • Professional and enthusiastic colleagues;
 • An appropriate salary depending on your knowledge and experience;
 • A challenging position with a lot of freedom and room for personal input;
 • Development opportunities on a professional and personal level;
 • Weekly payment;
 • An online employee profile where you can find your details, hours, salary and terms of employment.

 

Company profile

Workstead is a temporary employment agency that has been mediating in personnel for the food, industrial, cleaning, production, logistics and technical sectors since 1996. Every day, more than 2100 temporary employees work for our clients. Apart from work, we also organise transport and accommodation for all our temporary workers. Workstead operates from its head office in Renswoude and from a number of local offices. The atmosphere within Workstead is informal. We arrange our business well and we do what we promise.

 

Your reaction

Would you like to work in a dynamic and ambitious work environment within a fast-growing organization? Then apply immediately and send your resume to recruitment@mattenco.nl. Would you like more information about this position? Please contact Matthieu van der Velde 06-22411982 or Marco ten Hoven 06-52633265.

× Meer weten over onze vacatures?