Coronacrisis update

Het coronavirus heeft een enorm grote impact op onze samenleving. Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor de gezondheid en veiligheid van onze medemens, treffen we de nodige maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanvullende maatregelen Workstead
On-boarding

Bij de on-boarding van nieuwe uitzendkrachten stellen wij een aantal vragen en brengen hiermee de kans dat deze persoon het coronavirus bij zich draagt in kaart. Bij hoog risicogevallen ondernemen wij een actie in het belang van ieders gezondheid.

Woningen

We blijven huizen schoonmaken, stellen desinfectiemiddelen beschikbaar en roepen onze uitzendkrachten op zich aan alle geldende maatregelen te houden. Bij sprake van ziekte of besmetting hebben wij de mogelijkheid een bewoner tijdelijk elders onderdak te bieden.

Vervoer

Aan alle uitzendkrachten die met de auto of een personenbus naar het werk gaan, stellen wij gratis niet-medische mondkapjes beschikbaar. Op deze manier proberen wij onderlinge verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Maatregelen & protocol

Naast de verplichtte maatregelen vanuit de overheid, die inmiddels bij iedereen bekend zijn, nemen wij een aantal aanvullende maatregelen. Van ons mag u verwachten dat wij de gezondheid en veiligheid van onze uitzendkrachten ten alle tijde voorop zetten.

Neem de bekende maatregelen om overdracht te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met water een zeep
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Houd 1,5 m afstand en schud geen handen
 • Vermijd sociale contacten zoveel mogelijk
 • Blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten
Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Het is een onstuimige tijd voor bedrijven: waar de één geen werk meer heeft, komt de ander handen tekort. Het gedrag van consumenten verandert, wat grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Workstead denkt graag mee over invulling van werkplekken.

Wij dragen zorg voor de continuïteit van uw processen en zijn een belangrijke speler in het leggen van verbindingen tussen vraag en aanbod. Zéker in tijden als deze.

Vragen & antwoorden
 • Op welke wijze houden wij al onze uitzendkrachten op de hoogte?

  Via verschillende kanalen (portal, e-mail, sms en persoonlijk contact) houden wij onze uitzendkrachten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Informatie over de maatregelen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en aanvullende maatregelen van Workstead, wordt vertaald en in de eigen taal aan de uitzendkrachten verstrekt. Daarnaast verzoeken wij hen de instructies van hun opdrachtgever nauwkeurig op te volgen.

 • Wat doen wij bij ziekte van een uitzendkracht?

  Onze collega’s controleren extra op gezondheidsrisico’s, zowel bij huidige als nieuwe uitzendkrachten. Alle ziekmeldingen nemen wij uiterst serieus. Per geval bepalen wij in samenspraak met alle betrokken partijen, en in lijn met de adviezen van het RIVM, welke acties er worden ondernomen.

  Indien er sprake is van besmetting hebben wij voldoende mogelijkheden een bewoner tijdelijk elders onderdak te bieden en in quarantaine te plaatsen.

 • Wie is er verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor de uitzendkracht?

  U als opdrachtgever bent verantwoordelijk voor gezonde en veilige werkomstandigheden. De risico’s en maatregelen zijn zeer werkplek-specifiek. Wij ondersteunen in de communicatie van aanvullende maatregelen, protocollen en begeleiding naar onze uitzendkrachten.

  Generieke informatie over het omgaan met het coronavirus op de werkplek is te vinden op de website van het RIVM, Arboportaal.nl en op Rijksoverheid.nl.

 • Welke maatregelen treffen wij in onze woningen?

  We merken dat het merendeel van onze uitzendkrachten de ernst van de situatie inziet en de adviezen en maatregelen van het RIVM opvolgt. Op aanraden van Workstead, en op eigen initiatief, worden er in en om de woningen extra maatregelen getroffen om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door bewoners te informeren, de huizen goed schoon te blijven maken en desinfectiemiddel en keukenpapier beschikbaar te stellen.

 • Hoe staan wij klaar voor onze uitzendkrachten bij minder of geen werk?

  Medewerkers die bij hun huidige opdrachtgever niet aan het werk kunnen, bieden we vervangend werk aan. Omdat wij samenwerken met cruciale bedrijven, hebben wij nog altijd veel aanvragen voor extra uitzendkrachten. Deze plekken blijven wij invullen om de samenleving draaiende te kunnen blijven houden tijdens de crisis. Daar waar het bij één van onze opdrachtgevers stil valt, kunnen we de capaciteit inzetten bij een andere opdrachtgever.

  Indien er bij ons geen passende baan beschikbaar is, kijken we samen met de uitzendkracht naar op welke (sociale) voorzieningen hij/zij recht heeft.

  We blijven onze uitzendkrachten als vanzelfsprekend onderdak bieden, ook wanneer zij tijdelijk een lager of geen inkomen hebben als gevolg van de impact van het coronavirus. We vinden het belangrijk om, zeker in deze tijd, goed voor elkaar te zorgen.

 • Welk protocol geldt er op de werkplek van de uitzendkracht?

  Wanneer u intern aanvullende maatregelen treft en uw protocollen aanpast, is het belangrijk ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij ontvangen het protocol graag per mail. Wij zullen deze informatie actief delen met onze uitzendkrachten, zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en zij hiernaar kunnen handelen.

 • Hoe is de zorg voor onze uitzendkrachten georganiseerd?

  Wij hebben voor veel van onze uitzendkrachten een zorgverzekering afgesloten, waarmee zij in Nederland verzekerd zijn van goede zorg. Indien nodig organiseren wij vervoer naar een apotheek, huisarts of ziekenhuis.

  Bij de in indiensttreding van een nieuwe uitzendkracht, moet hij/zij in het bezit te zijn van een zorgverzekering. Wanneer iemand nog geen zorgverzekering heeft, is hij/zij verplicht deze af te sluiten. Dit kan eventueel via Workstead. In sommige gevallen beschikt de uitzendkracht zelf al over een Nederlandse zorgverzekering.

 • Kan een arbeidsmigrant de grens nog wel over om in Nederland te komen werken?

  Als de arbeidsmigrant afkomstig is uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, IJsland of Noorwegen, mag hij/zij in Nederland komen werken. Echter kunnen zij op weg naar Nederland in bepaalde landen problemen ondervinden bij de grenspassage, of bij aankomst in Nederland in quarantaine moeten. Ondanks deze omstandigheden zullen wij zo goed mogelijk de bevestigde aankomsten proberen te realiseren. Wij informeren u wanneer er zich onvoorziene vertragingen voordoen.

Kunnen wij u helpen?

Wij zullen ons maximaal inspannen om onze uitzendkrachten passend alternatief werk aan te bieden wanneer het werk bij de huidige opdrachtgever wegvalt. Komt u handen tekort of kent u bedrijven die extra personeel goed kunnen gebruiken? Dan komen we graag in contact om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wij volgen ten alle tijde de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM op. Indien wijzigingen in het beleid impact hebben op onze bedrijfsvoering, zullen wij onze maatregelen, processen en protocollen hierop aanpassen.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Meer weten over interne vacatures?